rilke (muzot fall 1923)
Rilke at Muzot (Fall of 1923)